Werkwijze

Wij integreren onze visie in onze werkwijze door vanuit onze eigen bewustzijn en expertise te handelen. Daarbij houden we steeds rekening met de eigen autonomie van ieder individu en is vertrouwen de basis.

Door de kleinschalige setting kunnen wij intensieve begeleiding bieden. Daarbij wordt gekeken naar het individu en de vorm van zorg die passend is bij de mens in zijn totaliteit. Dat doen wij door middel van het voorleven vanuit eigen levenservaring en methodisch werken vanuit het reguliere systeem zoals geef me de vijf, signs off safety en emotieregulatie doormiddel van spel. Waar nodig wordt dit gecombineerd met alternatieve methodes zoals mindfulness, yoga ( nidra voor kind en volwassenen), lichamelijke beweging, muzikale expressie, zang en dans , creatieve vorming en een gezonde lifestyle. Dit laatste wordt ondersteund door een eigen groentetuin. We werken met een zorgplan die we samen met de cliënt hebben opgesteld we werken met haalbare doelen en evalueren dit regelmatig en stellen nieuwe doelen en of stellen doelen bij.

Casa heeft als doelstelling dat iedereen die in welke vorm dan ook verbonden is met onze organisatie, zowel cliënten als medewerkers, stagiaires en andere organisaties waar wij mee samenwerken om te ervaren dat iedereen van elkaar kan leren. en we elkaar kunnen helpen. Iedereen heeft meerdere talenten en die kun je ontdekken wanneer je de mogelijkheid daarvoor krijgt om die te ontplooien. Casa heeft als doelstelling om kleinschalig te blijven waarbij de groepen niet groter zijn dan 8 cliënten en 3/4 begeleiders.

Plekken die wij bieden

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0

Hopelijk zien we je snel!

Heb je een vraag of bericht? Laat het ons weten!

COPYRIGHT 2021 - SPC-CASA

Onze clienten geven ons gemiddeld een 8,5/10 voor de diensten die wij hun leveren.