Uitsluitingscriteria Clienten

Inclusie:
Wij zijn er voor kinderen en jongeren met een:
• Psychosociale/ emotionele problematiek
• Verstandelijke beperking
• AD(H)D
• ASS (autisme stoornissen)
• Angststoornis
• Eetstoornis
• Gedragsstoornis

Exclusie:
• Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
• Middelengebruik;
• Agressieproblematiek of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
• Psychische problematiek als voorliggend probleem.

Plekken die wij bieden

Plekken Beschikbaar: 3

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0