Klachtenprocedure

Wij zijn aangesloten bij een beroepsvereniging.

Klachtenprocedure

Als je niet tevreden bent over hoe je wordt behandeld bij CASA, kun je een klacht indienen. Dat kan op verschillende manieren. Je bent vrij om te kiezen op welke manier je dat doet.

 • Kies een rustig moment en bespreek de klacht met de begeleiders.
 • Als je wilt dat je ouders/verzorgers bij dit gesprek aanwezig zijn, maak dan een afspraak om over je klacht te praten.

Alle medewerkers van CASA zijn aangesloten bij de landelijke commissie van het klachtenportaal.

Je kunt een brief schrijven naar Klachtenportaal Zorg B.V. In deze brief vermeld je:

 • Je naam, adres en telefoonnummer en dat van je ouders/verzorgers.
 • Naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht wilt indienen.
 • Een uitgebreide beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt.
 • De reden waarom je hier een klacht over hebt.
 • Wat hoop je te bereiken met het indienen van een klacht.
 • Een beschrijving van wat je al gedaan hebt om een oplossing te vinden voor het probleem.

Deze brief kun je sturen naar:  

Klachtenportaal Zorg B.V.

Westeinde 14a

1601 BJ Enkhuizen

Meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen, kun je vinden op

www.klachtenportaalzorg.nl           

Of neem contact op via info@klachtenportaalzorg.nl

Als het om een klacht over jeugdzorg vallend onder de jeugdwet gaat:

 • Er is een optie tot bemiddeling door een klachtenfunctionaris
 • Er is de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie Jeugd van KPZ.

Ze doen een uitspraak over de mate van gegrondheid van de klacht(en) aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder. Dit op basis van de klachtbrief, het verweer en de hoorzitting.

Een klacht over andere zorg dan Jeugdzorg onder de jeugdwet is Wkkgz:

 • Na ontvangst klacht door KPZ wordt er een klachtenfunctionaris ingezet.  Deze is onafhankelijk en ondersteunend.

Er wordt een brief gestuurd, een reactie van de zorgaanbieder gevraagd en indien mogelijk een gesprek gepland.

De klachtenprocedure duurt tot 6 weken met de mogelijkheid te verlengen.

 • Is de klager na het doorlopen van de klachtenprocedure niet tevreden over de geboden oplossing door de zorgaanbieder, dan kan deze met de schriftelijke reactie van de zorgaanbieder de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie KPZ voor een bindende uitspraak.

Plekken die wij bieden

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0

Hopelijk zien we je snel!

Heb je een vraag of bericht? Laat het ons weten!

COPYRIGHT 2021 - SPC-CASA

Onze clienten geven ons gemiddeld een 8,5/10 voor de diensten die wij hun leveren.