Individuele Begeleiding

Individuele begeleiding Jongere (18 tot 23 jaar)

Individuele Begeleiding van jongeren verloopt in de volgende stappen.

1. Contact leggen met de jongere. Het contact met een jongere komt vrijwillig tot stand (dat wil zeggen via de jongere zelf, via de jongerenwerker of via het netwerk van (één van) beiden), of verplicht via een doorverwijzing.

2. Gegevens verzamelen en vastleggen. De jongerenwerker verzamelt en checkt persoonlijke gegevens, contacten van de jongere met instanties en contactpersonen en andere bronnen. Deze informatie legt de jongerenwerker vast in een dossier.

3. Doelen bepalen. Doelen en resultaten worden zo concreet mogelijk beschreven. Jongerenwerker en jongere spreken af waarop resultaat geboekt wordt en op welke termijn. De jongerenwerker communiceert de doelstellingen met de netwerkpartners en stemt af wie welke rol hierin speelt.

4. Plan van aanpak. In het plan van aanpak worden met de jongere stappen besproken en afspraken gemaakt..

5. Resultaten en evalueren. De jongerenwerker beschrijft de inspanningen en resultaten en bespreekt of de jongere behoefte heeft aan een vervolgcontact . Administratie (overzicht krijgen van facturen, contracten, verzekering, etc)of Ambulante woonbegeleiding.

 • Boodschappen doen of bij het bedenken van huishoudelijke taken;
 • De opvoeding;
 • Woonbegeleiding;
 • Structuur aanbrengen van de dag en om dingen te ondernemen;
 • Het leggen van contacten met mensen in de omgeving;
 • Vermindering van gedragsproblemen.  

Individuele begeleiding kind ( 4 tot 14 jaar)

CASA biedt individuele begeleiding aan kinderen met een ontwikkel, aandacht of gedragsstoornis, en/of kinderen met psychische problematieken. De wijze waarop de individuele begeleiding vorm wordt gegeven is afhankelijk van de hulpvraag van ouders. De individuele begeleiding kan zowel thuis als op school of bij CASA plaats vinden. De individuele begeleiding is er op gericht om de vaardigheden van het kind te vergroten.

Deze vaardigheden kunnen o.a. betrekking hebben op:

 • Stimulering van de sociaal, emotionele, persoonlijke en/of motorische
 • ontwikkeling
 • Zelfredzaamheid
 • Emotieregulatie
 • Gedragsveranderingen
 • Sociale vaardigheden
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Ondersteuning in de algemeen dagelijkse levensvaardigheden
 • Plannen en Structureren; Huiswerkbegeleiding

Andere plekken

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0

Plekken Beschikbaar: 0

Hopelijk zien we je snel!

Heb je een vraag of bericht? Laat het ons weten!

COPYRIGHT 2021 - SPC-CASA

Onze clienten geven ons gemiddeld een 8,5/10 voor de diensten die wij hun leveren.